اطلاعیه دانشجویان - اطلاعيه در خصوص پذيرفته شدگان همزمان در شرايط با آزمون و بدون آزمون استعداد درخشان

به اطلاع دانشجويان محترمي كه در فراخوان بدون آزمون پذيرفته شده اند و در كنكور كارشناسي ارشد نيز منتظر اعلام نتايج هستند تا بين دو گزينه ي قبولي خود بهترين گزينه را انتخاب نمايند، مي رساند تا پايان روز اداري بعد از اعلام نتايج كنكور فرصت دارند تا به صورت رسمي انصراف دهند. پذيرفته شدگان اگر به هر دليل تمايل ندارند در گزينه ي بدون كنكور دانشگاه اراك ثبت نام نمايند حتما مي بايست انصراف دهند در غير اين صورت اسامي آنها براي وزارت علوم ارسال خواهد شد و با مشكلات جدي اموزشي مواجه خواهند شد.

فراخوان بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران