كسب گواهي تحقيق و توسعه 2 شركت دانش بنيان مركز رشد دانشگاه اراك از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ شركتهاي آذر فلز آبتين به مديريت دكتر عيسي آبادي و روئين حرارت رئوف به مديريت دكتر رئوفي از مجموعه شركت هاي فن آور دانشگاه اراك پس از انجام فرآيند هاي مربوط و رعايت استاندارد هاي لازم، موفق به دريافت گواهي تحقيق و توسعه در انجام فعاليت هاي تحقيقات توسعه اي و كاربردي از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي شدند.

روابط عمومي دانشگاه اراك و مديريت فن آوري، كارآفريني و تجاري سازي دانشگاه اين موفقيت را خدمت اين عزيزان و جامعه دانشگاهي اراك صميمانه تبريك گفته و آرزوي موفقيت هاي روزافزون بي شمار از درگاه الهي براي ايشان مسئلت دارد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری