برگزاری جلسه دفاع دومين دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مهندسي مواد و متالورژي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ پايان نامه كارشناسي ارشد در شركت ماشين سازي اراك توسط آقاي هادي كاروني از گروه مهندسي مواد و متالورژي با عنوان "بررسي خواص جوش پذيري فولاد آهنگري ميكروآلياژي واناديوم-نيوبيويم دار"در روز يكشنبه 26 شهريورماه به راهنمايي دکتر فردين نعمت زاده و مشاوره آقايان مهندس روشنايي، مهندس نوري و مهندس مرادياني از شركت ماشين سازي اراك و داوري آقاي دكتر حسين مستعان از دانشگاه اراك و آقاي دكتر حسين الهي از دانشگاه صنعتي اراك دفاع شد.

 


لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری