عيد فطر مبارك باد.
المپياد دانشجويي
جشنواره رضوي
رويداد ملي مهارت
مراسم توديع و معارفه مسئول نهاد
بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران
افتتاح مركز پردازش سريع
رتقاء استاد ذوالفقاري و بابايي
سالگرد شهيد بابايي
رونمايي از شبكه جامع كارت هوشمند
افتتاح دانشكده علوم ورزشي با حضور دكتر صديقي
رويداد باني اراك
نشست مشترك نيرو دريايي ارتش
مراسم ميلاد حضرت علي اكبر(عليه السلام)
مراسم بزرگداشت روز معلم

فراخوان بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران