رو نمایی دستگاه خشک کن انجمادی
رو نمایی دستگاه خشک کن
کلنگ زنی
تبریک تولد شهید علیرضا بابایی
مراسم تودیع و معارفه
مدرسه کسب و کار
دهمین همایش بین المللی قرآن کریم
همایش دانش آموختگان
همایش هشتمین جنشواره بین المللی فارابی
تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی با دانشگاه اراک
همایش
همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی
دیدار دانشگاهیان با رهبری
مرکز آموزش تخصصی
عکس رهبری95