نمايشگاه هفته پژوهش
برگزاري مراسم 16 آذر  روز دانشجو
هفته پژوهش و فناوري
هفته بسيج گرامي باد
سومين رويداد استارت تاپ
نشست هيات امناء
مديران روابط عمومي
نشست معاونين منطقه 4
بيست ودومين المپياد علمي -دانشجويي
جلسه توديع و معارفه
فراخوان دانشجوئي
دیدار مرد 7500 ساله
کلنگ زنی
مرکز آموزش تخصصی
عکس رهبری95