افتتاح مركز پردازش سريع
رتقاء استاد ذوالفقاري و بابايي
سالگرد شهيد بابايي
رونمايي از شبكه جامع كارت هوشمند
افتتاح دانشكده علوم ورزشي با حضور دكتر صديقي
رويداد باني اراك
نشست مشترك نيرو دريايي ارتش
مراسم ميلاد حضرت علي اكبر(عليه السلام)
تقدير از اساتيد و همكاران ايثارگر
مراسم بزرگداشت روز معلم
برگزاري كنكور كارشناسي ارشد در دانشگاه اراك
مراسم بزرگداشت روز زن و روز مرد
ازدواج دانشجويي
نشست اصلي نمايندگان دانشگاه تورين ايتاليا
فراخوان استعداد هاي درخشان

فراخوان بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران